Juliol i setembre. Per setmanes; matins o matins i tardes.